سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی

سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی

سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی قابلیت جابجایی در مسیری مستقیم بر روی ریل را داشته و بهره گیری از فضای اداری را به بیشترین حد ممکن افزایش می بخشد.

 

نیروی کم جهت جابجایی:

سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی به آسانی در مسیر از پیش تعیین شده با نیرویی بسیار کم قابلیت جابجایی دارد.

 

تراز بودن کف:

تراز بودن کف سالنی که قرار است سیستم نصب گردد بایستی از قبل انجام شده باشد و یا شیب موجود بسیار کم باشد به گونه ای که قابل تشخیص به صورت چشمی نباشد.

 

سطح شیب دار:

شیب چنانچه بیش از حد مجاز باشد در قرار گیری کمد ها اشکال ایجاد نموده و به درستی در جای خود قرار نگرفته و حرکت در مسیر نیز دچار مشکل خواهد شد.

 

نوشته ی: صنایع فلزی کمیل گلستان

نصب سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی بانک ملت                        سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی رمزدار اسناد


راه های ارتباطی با ما:
واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری
شماره موبایل: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰
شماره ثابت: ۳۲۲۵۶۰۶۷-۰۱۷
شماره فکس: ۳۲۱۴۶۰۶۹-۰۱۷
پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com

ارسال نظر