سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم

سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم

یک سیستم در حین حرکت به مراتب تنش بیشتری بدان وارد می شود. بنابراین سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم باید ساخته شود تا تحمل لازم را داشته باشد.

بکار گیری چرخ مخصوص ویژه حرکت روی ریل یک محصول جدید بنام کمد بایگانی ریلی را ایجاد نموده است.

وزن یک کمد بایگانی با احتساب پرونده درون آن حدود ۳۰۰ کیلوگرم بیشتر است. این وزن اضافه در حین جابجایی لنگر ایجاد شده را تشدید خواهد نمود. سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم تر باید ساخته و استحکام بیشتری در مقایسه با کمد بایگانی ثابت داشته باشد. در حین حرکت لنگر بسیار بیشتری در آن ایجاد می شود. لنگر ایجاد شده با وزن رابطه مستقیم دارد. هر چه وزن بیشتر باشد لنگر شدید تری ممکن است ایجاد گردد در نتیجه تنش بیشتری به سازه وارد خواهد آمد.

 قفسه فلزی متحرک و کمد بایگانی ریلی پرونده        قفسه فلزی متحرک و کمد بایگانی ریلی زونکن

جهت مشاوره، طراحی، خرید و نصب انواع سیستم بایگانی ریلی می توانید با ما در تماس باشید.


راه های ارتباطی با ما:
واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری
شماره موبایل: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰
شماره ثابت: ۳۲۲۵۶۰۶۷-۰۱۷
دورنگار: ۳۲۱۴۶۰۶۹-۰۱۷
پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com

ارسال نظر