سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری

سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری

شماره بندی و کد گذاری سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری به وِیژه هنگامی که تعداد بلوک ها زیاد است  در پیدا کردن پرونده و زونکن ضرورت دارد.

برای نامگذاری و شماره بندی در قسمت پهلویی سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری بالا تر از محل قرار گرفتن فرمان جا کارتی تعبیه گردیده است. با کد بندی و شماره گذاری هر بلوک می توانیم از زونکن و پرونده های موجود در آن مطلع شویم و زمان بسیار کمتری را صرف پیدا کردن آنها نماییم. از آنجایی که تمام سیستم و هر بلوک کمد بایگانی ریلی کاملا مشابه است به آسانی موجب سردرگمی ما می تواند گردد. چرا تشخیص بلوک و کمدی که پرونده مورد نظر درون آن قرار دارد بسیار دشوار و ناممکن است و تقریبا بایستی متکی به شانس گردیم.

کد بندی و شماره گذاری سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری این مشکل را حذف می کند.

تولید کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی پرونده        نصب قفسه و کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی

جهت کسب اطلاع بیشتر از انواع سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری می توانید در تماس باشید.


راه های ارتباطی با ما:
واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری
شماره موبایل: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰
شماره ثابت: ۳۲۲۵۶۰۶۷-۰۱۷
دورنگار: ۳۲۱۴۶۰۶۹-۰۱۷
پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com

ارسال نظر