سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار

سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار

می توان علاوه بر استفاده از قفل معمولی، از قفل رمزدار برای سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار اسناد و مدارک بهره برد تا ضریب امنیت را ارتقا بخشید.

استفاده از سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار مزایای جدیدی را به قرار ذیل می تواند ایجاد نماید:

الف) افزودن ضریب امنیت و حفاظت فیزیکی اسناد و مدارک موجود درون کمد بایگانی.

ب) عدم نیاز به کلید برای باز نمودن قفل رمزدار و حذف احتمال گم کردن کلید فیزیکی

پ) برای امنیت بیشتر رمز را به صورت دوره ای می توانیم تعویض و رمز جدید را وارد نماییم.

ت) قیمت تمام شده مناسب و ارزان در مقابل کار آیی ایجاد شده.

 قیمت کمد بایگانی ریلی و قفسه فلزی کتاب      ساخت کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی پرونده

جهت مشاوره، طراحی، خرید و نصب انواع کمد بایگانی ریلی فلزی با ما می توانید در تماس باشید.


راه های ارتباطی با ما:
واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری
شماره موبایل: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰
شماره ثابت: ۳۲۲۵۶۰۶۷-۰۱۷
دورنگار: ۳۲۱۴۶۰۶۹-۰۱۷
پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com

ارسال نظر