کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی رمزدار اسناد

کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی رمزدار اسناد

برای اطمینان بیشتر از کاهش دسترسی های بدون مجوز و سرقت و سوء استفاده از اسناد کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی رمزدار اسناد و پرونده کار آیی بیشتری دارد.

قفل رمزدار را می توان به صورت الکترونیکی انتخاب نمود. قفل های رمزدار الکترونیکی در مقایسه با قفل های ساده رمزدار گردشی که رمز آنها از سه رمز دو رقمی تشکیل می شود دارای امنیت بیشتر و درصد خرابی کمتر می باشد. البته قیمت تمام شده آنها نیز کمی بیشتر است که مبلغ قابل توجهی نمی باشد.

بازگشایی یک قفل رمزدار به مراتب سخت تر از یک قفل ساده و معمولی است.

به همین دلیل مدت زمان بیشتری را برای باز کردن بدون رمز باید صرف نمود.

صرف این مدت زمان اضافی به ما فرصت بیشتری برای جلوگیری از دسترسی در اختیار ما می دهد.

خرید سیستم بایگانی ریلی متحرک فلزی رمزدار      تولید کمد بایگانی متحرک ریلی رمزدار پرونده

جهت کسب اطلاع بیشتر از کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی رمزدار اسناد می توانید با ما در تماس باشید.


راه های ارتباطی با ما:
واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری
شماره موبایل: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰
شماره ثابت: ۳۲۲۵۶۰۶۷-۰۱۷
دورنگار: ۳۲۱۴۶۰۶۹-۰۱۷
پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com

ارسال نظر