سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی

سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی

سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی قابلیت جابجایی در مسیری مستقیم بر روی ریل را داشته و بهره گیری از فضای اداری را به بیشترین حد ممکن افزایش می بخشد.   نیروی کم جهت جابجایی: سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی به آسانی در مسیر از پیش تعیین شده با نیرویی بسیار کم قابلیت جابجایی […]

رنگ سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی

رنگ سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی

رنگ سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی عایقی ایجاد می نماید تا از در تماس بودن اجزای فلزی آن با هوا جلوگیری شود و اکسیداسیون آهن اتفاق نیفتد.   اکسیداسیون: در اثر واکنش آهن با آب یا رطوبت هوا در مجاورت اکسیژن، اکسیداسیون آهن اتفاق می افتد که به زنگ آهن معروف است.   رنگ: […]

سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اسناد

سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اسناد

بخش عمده ای از سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی با ورق ساخته می شود. زنگ زدگی و خوردگی ورق فلزی به دلیل ضخامت کم آن زودتر نمودار می شود. اقلیم: اقلیم عبارت است از اثر عوامل جوی بر یک محیط که شرایط و خصوصیات آب و هوایی محلی را مشخص می کند.   اقلیم […]

سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم

سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم

یک سیستم در حین حرکت به مراتب تنش بیشتری بدان وارد می شود. بنابراین سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم باید ساخته شود تا تحمل لازم را داشته باشد. بکار گیری چرخ مخصوص ویژه حرکت روی ریل یک محصول جدید بنام کمد بایگانی ریلی را ایجاد نموده است. وزن یک کمد بایگانی با احتساب […]

کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی رمزدار اسناد

کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی رمزدار اسناد

برای اطمینان بیشتر از کاهش دسترسی های بدون مجوز و سرقت و سوء استفاده از اسناد کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی رمزدار اسناد و پرونده کار آیی بیشتری دارد. قفل رمزدار را می توان به صورت الکترونیکی انتخاب نمود. قفل های رمزدار الکترونیکی در مقایسه با قفل های ساده رمزدار گردشی که رمز آنها از […]

سیستم کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اسناد

سیستم کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اسناد

سیستم کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اسناد با توجه به نیاز سنجی هایی که از سوی شرکت های تولیدی صورت پذیرفته بود در ابتدا صرفا کاربرد اداری داشت. متناسب با پیشرفت جامعه و بالا رفتن قیمت زمین سیستم کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اسناد به آرامی پای خود را فراتر از ادارات و نهاد های […]

سیستم متحرک کمد بایگانی ریلی فلزی اداری

سیستم متحرک کمد بایگانی ریلی فلزی اداری

نظر به قیمت خرید و نصب یک سیستم متحرک کمد بایگانی ریلی فلزی اداری این سوال پیش می آید که آیا در محیط استیجاری نیز این خرید توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ در ابتدای سخن جا دارد به این نکته اشاره نماییم که سیستم متحرک کمد بایگانی ریلی فلزی اداری به صورت کاملا کلیپی و […]

تولید کمد متحرک بایگانی ریلی و قفسه فلزی

تولید کمد متحرک بایگانی ریلی و قفسه فلزی

در طول تاریخ تمدن هایی که که محصولات بهتری تولید می کرده اند موفق تر بوده اند. تولید کمد متحرک بایگانی ریلی و قفسه فلزی کاملا بومی در کشور انجام می شود. توانایی ساخت مصنوعات بهتر از قدیم سبب برتری ملت ها بوده است. ساختن ابزار برتر به معنی تولید مصنوعات و سلاح بهتر و […]

سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار

سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار

می توان علاوه بر استفاده از قفل معمولی، از قفل رمزدار برای سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار اسناد و مدارک بهره برد تا ضریب امنیت را ارتقا بخشید. استفاده از سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار مزایای جدیدی را به قرار ذیل می تواند ایجاد نماید: الف) افزودن ضریب امنیت و حفاظت […]

تولید کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اداری

تولید کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اداری

تهیه مواد اولیه لازم، بخش اصلی در تعیین قیمت تولید کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اداری زونکن است. کیفیت مواد اولیه کیفیت محصول را نیز تضمین می نماید. تهیه و خرید مواد اولیه به قیمت مناسب به عنوان یک مسیله اساسی در تعیین قیمت تولید کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اداری است. مواد اولیه باید […]