خرید قفسه فلزی انبار صنعتی پیچ و مهره ای

خرید قفسه فلزی انبار صنعتی پیچ و مهره ای

فعالیت‌های زیست‌محیطی و حمایت مردم از توقف قطع درختان منجر به خرید قفسه فلزی انبار صنعتی پیچ و مهره ای و نصب و استفاده از آن در انبار می‌شود. همان‌طور که می‌دانید در چند سال اخیر فعالیت‌های زیادی برای گرایش مردم به تفکیک زباله از مبدأ و بازیافت آنها انجام شده است. این مسئله به […]

باکس پالت فلزی محکم دیواره دار پیچ و مهره

باکس پالت فلزی محکم دیواره دار پیچ و مهره

انبارداری کالایی که از نظر اندازه در رده ریز قرار می گیرد را می توان با خرید یا ساخت باکس پالت فلزی محکم دیواره دار پیچ و مهره و استفاده در انبار آسان نمود. اجناس ریز اندازه را می توان تنها تا ارتفاع بسیار کمی به صورت منظم روی هم قرار داد و برای بسیاری […]

ساخت باکس پالت فلزی محکم پیچ و مهره ای

ساخت باکس پالت فلزی محکم پیچ و مهره ای

یکی از انواع شیوه های قفسه بندی ارزان مورد استفاده در سردخانه و انبار های مختلف ساخت باکس پالت فلزی محکم پیچ و مهره ای و مرغوب می باشد.   محصول ارزان: یکی از دلایل عمده ساخت باکس پالت فلزی محکم پیچ و مهره ای پایین بودن قیمت تمام شده آن است. در واقع همین […]

ساخت باکس پالت فلزی سردخانه با پیچ و مهره

ساخت باکس پالت فلزی سردخانه با پیچ و مهره

برای جلوگیری از ضعیف شدن فلز پایه و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات بعدی، ساخت باکس پالت فلزی سردخانه با پیچ و مهره پیشنهاد می شود.   حرارت بالای جوش: در حین جوشکاری باکس پالت فلزی و تشکیل حوضچه مذاب حرارت بسیار بالایی ایجاد می گردد. به همین علت فلز پایه در نواحی اطراف […]

ساخت باکس پالت فلزی سردخانه ای با پیچ و مهره

ساخت باکس پالت فلزی سردخانه ای با پیچ و مهره

ساخت باکس پالت فلزی سردخانه ای با پیچ و مهره استحکام و طول عمر سازه را با حذف لنگر در محل تکیه گاه ها می افزاید و هزینه حمل را نیز کاهش می دهد.   جوش: نقطه قوت جوش تحمل بالای نیروی فشاری است. هر خال جوش می تواند تا ۵۰۰ کیلوگرم نیروی فشاری را […]

ساخت باکس پالت فلزی محکم تاشو با پیچ و مهره

ساخت باکس پالت فلزی محکم تاشو با پیچ و مهره

ساخت باکس پالت فلزی محکم تاشو با پیچ و مهره امکان پذیر است. پیچ و مهره به علت ایجاد حالت لولایی در مفصل استقامت سازه را افزایش خواهد داد.   برتری جوش: جوش توان باربری ایستایی خوبی دارد. هر خال جوش تا ۵۰۰ کیلوگرم بار فشاری می تواند تحمل نماید.   ضعف جوش: ایرادی که […]