باکس پالت سردخانه

باکس پالت سردخانه

باکس پالت سردخانه برای نگهداری محصولات و طبقه بندی آنها در انبار سردخانه ساخته می شود. باکس پالت سردخانه بر اساس الگو باکس پالت فلزی ساخته می شود.

باکس پالت سردخانه

 

باکس پالت سردخانه فلزی:

جهت استفاده از باکس پالت فلزی در سردخانه نیاز به رعایت شرایط مخصوصی جهت ساخت وجود دارد. التزام به رعایت این این شرایط ساخت، باکس پالت سردخانه ای را به وجود خواهد آورد. در سردخانه قفسه بندی که می تواند بیشترین گره گشایی را بر اساس قابلیت ایجاد حجم داشته باشد قفسه فلزی خود راهرو است. قفسه بندی خود راهرو امنیت بیشتری را برای طبقه بندی در سردخانه به وجود خواهد آورد. ایرادی که بر این سیستم در مقایسه با ساخت و استفاده از باکس پالت وارد است هزینه بیشتر است. در استفاده از این نوع قفسه بندی فلزی استفاده از پالت نیز به صورت اجباری وجود خواهد داشت، از سوی دیگر وزن آهن و ورق مصرفی و عملیات فرم دهی بیشتری برای ساخت سبب افزایش قیمت قفسه فلزی خود راهرو گردیده است. از سیستم بکار رفته در کمد بایگانی ریلی نیز می توان در سردخانه بهره گیری نمود. قیمت کمد بایگانی ریلی فلزی نیز بیشتر از باکس پالت است ولی مزایای آن بسیار است.

ساخت باکس پالت سردخانه:

بسیار دارای اهمیت است که در ساخت باکس پالت فلزی به این نکته توجه شود تمام اجزا و قسمت های ساخته شده در مقابل رطوبت و خوردگی و اکسید شده محفوظ باشند. وجود نقاطی در باکس پالت که آب و رطوبت قادر باشد در آنجا باقی بماند بسیار مضر است و دقیقا از همان نقاط شروع زنگ زدگی آغاز خواهد شد. بخشی از این موضوع به طراحی درست معطوف می شود و بخشی دیگر به مهارت جوشکار و نظارت درست بر کار او خواهد بود تا بتوان یک باکس پالت سردخانه ای مرغوب را تولید نمود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر باکس پالت سردخانه و مشاوره، طراحی و قیمت ساخت می توانید با ما در تماس باشید.


راه های ارتباطی با ما:

واحد مدیریت فروش: ۲۴۹۵ ۰۵۱ ۰۹۱۲

واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری ۹۸۰۰ ۷۲۸ ۰۹۱۱

شماره تلگرام: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰

پست اینستاگرام: /https://www.instagram.com/komeil9800

پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com

وبلاگ: http://sanaye-felezi.blogfa.com