بازدید دوره ای و سرویس

بازدید دوره ای و سرویس

بازدید دوره ای و سرویس برای سیستم های کمد بایگانی ریلی فلزی و قفسه بندی فلزی های فلزی و همچنین باکس پالت های فلزی سردخانه و انبار ضرورت دارد.

بازدید دوره ای و سرویس بایگانی ریلی:

سیستم های بایگانی ریلی به دلیل متحرک بودن هر ۶ ماه نیاز به بازدید دوره ای و سرویس دارند. سرویس در هر دوره شامل روان کاری نمودن سیستم چرخ دنده ها، گیربکس و زنجیر می باشد. علاوه بر این آچار کشی سیستم نیز ضرورت دارد.

بازدید و سرویس قفسه های فلزی:

قفسه بندی های فلزی انبار به ویژه قفسه های سنگین فلزی ضرورت دارد حداکثر یک تا ۳ ماه پس از نصب اولین آچار کشی آن انجام گردد. پس از انجام سرویس اولیه سرویس های بعدی مورد نیاز به صورت سالیانه خواهد بود.

سرویس باکس پالت های فلزی:

باکس پالت های فلزی بایستی نقاط جوش آن در انبار و سردخانه مورد بازدید قرار گیرد تا در صورت هر گونه ترک خوردگی به وجود آمده در جوشها سریعا رفع گردد.

سرویس های دوره ای برای افزایش طول عمر سیستم و جلوگیری از به وجود آمدن حادثه و اطمینان از صحت عملکرد سیستم مورد استفاده ضرورت دارد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی مورد نیاز می توانید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.


راه های ارتباطی با ما: واحد مدیریت و فروش:  ۴۹۵ ۰۵۱۲ ۰۹۱۲

واحد مشاوره و طراحی: مهندس اسفندیاری ۹۸۰۰ ۷۲۸ ۰۹۱۱

شماره تلگرام: ۰۹۱۱۷۲۸۹۸۰۰

وبلاگ: /http://sanaye-felezi.blogfa.com

صفحه تلگرامhttps://t.me/joinchat/AAAAAEK2aaXpkTylURQgI

پست اینستاگرام: /https://www.instagram.com/komeil9800

پست الکترونیکی: komeilsazeh@yahoo.com