محصولات
  • پالت تخت فلزی محکم

    پالت تخت فلزی محکم : پالت تخت فلزی محکم دارای استقامت بسیار بالا می باشد که تحمل بار دینامیکی و استاتیکی آن در مقایسه با سایر مدلها فو ق العاده است. یکی دیگر از مزایای استفاده از این محصول که بسیار هم مهم است دارا بودن عمر مفید طولانی است که در سایر پالت های دیگر به ویژه […]

  • باکس پالت فلزی یا پالت دیواره دار

    باکس پالت فلزی یا پالت دیواره دار : در صورتی که برای پالت تخت فلزی، دیواره ایجاد نماییم، باکس پالت فلزی یا پالت دیواره دار در اختیار خواهیم داشت. با ساخت این محصول می توان آن را برای جایگزین نمودن قفسه فلزی استفاده نمود که صرفه جویی اقتصادی خوبی را در بر خواهد داشت. ابعاد: باکس پالت فلزی […]