سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی ایرانی

سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی ایرانی

یکی از دیگر صادراتی که به کشورهای همجوار انجام می گردد سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی ایرانی است. این سیستم یک قفسه فلزی متحرک و پویا می باشد. سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی ایرانی افزایش صادرات: همانگونه که قفسه های فلزی فروشگاهی و انباری تولید ایران توانسته است افزایش بازار خود را در دیگر کشورها […]

بهترین سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی مرغوب

بهترین سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی مرغوب

یکی از راهکار های شناخت بهترین سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی مرغوب در مرحله ابتدایی بررسی ظاهر آن است. سپس بررسی ساختار و باطن آن که شرطی مهم تر از اولی است. هر اداره و نهاد دفتری لایق بهترین سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی مرغوب با قیمتی مناسب و ارزان است که افزایش کارآمدی کل […]

سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی

سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی

سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی قابلیت جابجایی در مسیری مستقیم بر روی ریل را داشته و بهره گیری از فضای اداری را به بیشترین حد ممکن افزایش می بخشد.   نیروی کم جهت جابجایی: سیستم مکانیزه متحرک بایگانی ریلی فلزی به آسانی در مسیر از پیش تعیین شده با نیرویی بسیار کم قابلیت جابجایی […]

رنگ سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی

رنگ سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی

رنگ سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی عایقی ایجاد می نماید تا از در تماس بودن اجزای فلزی آن با هوا جلوگیری شود و اکسیداسیون آهن اتفاق نیفتد.   اکسیداسیون: در اثر واکنش آهن با آب یا رطوبت هوا در مجاورت اکسیژن، اکسیداسیون آهن اتفاق می افتد که به زنگ آهن معروف است.   رنگ: […]

سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اسناد

سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اسناد

بخش عمده ای از سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی با ورق ساخته می شود. زنگ زدگی و خوردگی ورق فلزی به دلیل ضخامت کم آن زودتر نمودار می شود. اقلیم: اقلیم عبارت است از اثر عوامل جوی بر یک محیط که شرایط و خصوصیات آب و هوایی محلی را مشخص می کند.   اقلیم […]

سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم

سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم

یک سیستم در حین حرکت به مراتب تنش بیشتری بدان وارد می شود. بنابراین سیستم کمد بایگانی ریلی فلزی متحرک محکم باید ساخته شود تا تحمل لازم را داشته باشد. بکار گیری چرخ مخصوص ویژه حرکت روی ریل یک محصول جدید بنام کمد بایگانی ریلی را ایجاد نموده است. وزن یک کمد بایگانی با احتساب […]

سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری

سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری

شماره بندی و کد گذاری سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری به وِیژه هنگامی که تعداد بلوک ها زیاد است  در پیدا کردن پرونده و زونکن ضرورت دارد. برای نامگذاری و شماره بندی در قسمت پهلویی سیستم کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی اداری بالا تر از محل قرار گرفتن فرمان جا کارتی تعبیه گردیده […]

سیستم کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اسناد

سیستم کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اسناد

سیستم کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اسناد با توجه به نیاز سنجی هایی که از سوی شرکت های تولیدی صورت پذیرفته بود در ابتدا صرفا کاربرد اداری داشت. متناسب با پیشرفت جامعه و بالا رفتن قیمت زمین سیستم کمد بایگانی متحرک ریلی فلزی اسناد به آرامی پای خود را فراتر از ادارات و نهاد های […]

سیستم متحرک کمد بایگانی ریلی فلزی اداری

سیستم متحرک کمد بایگانی ریلی فلزی اداری

نظر به قیمت خرید و نصب یک سیستم متحرک کمد بایگانی ریلی فلزی اداری این سوال پیش می آید که آیا در محیط استیجاری نیز این خرید توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ در ابتدای سخن جا دارد به این نکته اشاره نماییم که سیستم متحرک کمد بایگانی ریلی فلزی اداری به صورت کاملا کلیپی و […]

سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار

سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار

می توان علاوه بر استفاده از قفل معمولی، از قفل رمزدار برای سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار اسناد و مدارک بهره برد تا ضریب امنیت را ارتقا بخشید. استفاده از سیستم کمد متحرک بایگانی ریلی فلزی رمزدار مزایای جدیدی را به قرار ذیل می تواند ایجاد نماید: الف) افزودن ضریب امنیت و حفاظت […]